Vilkår og betingelser/Terms and conditions

Vilkår og betingelser for brug af denne hjemmeside:


”Tekst, grafik, billeder, lyd samt andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Lars Vegas Nielsen forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.”

"Text, graphics, images, sound and other content on this website are protected by copyright law. Lars Vegas Nielsen reserve all rights to the content, including the right to exploit the content for the purposes of text and data mining, cf. Section 11 b of the Copyright Act and Article 4 of the DSM Directive.”